Metodyka badań

Każde badanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia musi obejmować:

Badanie sprawności umysłowej - psychotesty składają się z dwóch części, pierwsza to badanie inteligencji, druga to test koncentracji i uwagi, oba będą wymagały od Ciebie wysiłku umysłowego, nie musisz się ich jednak niczego obawiać. W każdym przypadku specjalista prowadzący test psychologiczny dokładnie wytłumaczy, na czym polegają badania, a wyniki psychotestów, jakie osiągniesz będzie oceniał z uwzględnieniem Twojego wieku, wykształcenia i doświadczenia za kierownicą (w przypadku badań kierowców).

Badanie osobowości - w tej części badania będziesz poproszony(a) o zrobienie dwóch testów osobowości, w praktyce to dwie listy pytań dotyczących Ciebie, Twoich preferencji, przyzwyczajeń, na które będziesz odpowiadać twierdząco lub przecząco. Psychotesty te nie naruszą Twojej prywatności, posłużą tylko psychologowi do lepszego poznania Ciebie, a uzyskane w ten sposób informacje zostaną Ci przekazane po zakończeniu reszty badań psychologicznych.

Badanie sprawności psychomotorycznej - czyli określenie za pomocą aparatury Twojej zdolności do oceny prędkości, odległości, widzenia zmierzchowego. Zbadana będzie także wrażliwość na olśnienia i czas reakcji. Podobnie jak w badaniu sprawności umysłowej przy ustalaniu wyniku będzie brany pod uwagę Twój wiek. Podczas tego etapu psychotestów szczególnie istotne jest to, aby przyjść do nas wyspanym i wypoczętym.

W Elmed, podczas badań zawsze możesz liczyć na uzyskanie wyczerpujących instrukcji.

Obowiązujące przepisy prawne

Ustawa o Ruchu Drogowym - W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art.122 ust 2 punkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U .z 2003 r. Nr 58, poz.515,z późn. zm.)
Ustawa o Transporcie Drogowym - Na podstawie art. 39 c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 1371 z późn. Zm.)