ISPL Asmed

Orzecznictwo lekarskie:

I.S.L.P. ASMED
lek. med. Andrzej Skowroński

lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny pracyGabinet czynny w dniach pn. - czw. od 13:30 - 18:00

Rejestracja w godz. 11:00 - 14:00 osobiście

Informacyjny tel. kom. 662 044 127 (nie rejestrujemy telefonicznie)

ul. Tarnogajska 5/9 Wrocław

Po wykonaniu badań lekarskich wydajemy zaświadczenia i orzeczenia lekarskie dla:

  • - kandydatów na kierowców i osób których prawo jazdy straciło ważność
  • - kierowców zawodowych
  • - operatorów maszyn budowlanych i wózków widłowych
  • - pracowników firm z którymi podpisaliśmy Umowę Współpracy (szczególnie dla pracowników których praca nie stwarza ryzyka dla zdrowia sprzedawcy, pracownicy ochrony itd.)
  • - prowadzimy badania osób ubiegających się lub posiadających broń
  • - przeprowadzamy badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia)

Zajmujemy się także poradnictwem i orzecznictwem ogólnolekarskim z zakresu chorób wewnętrznych.

Prowadzimy wykłady z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla Ośrodków Szkolenia Kierowców.