Cennik

Oferujemy pełny zakres badań psychologicznych

Badania kierowców we wszystkich kategoriach - 200,00 zł

Badania operatorów wózków widłowych, maszyn, dźwigów - 70,00 zł

Badania kierowców skierowanych przez policję za naruszenie ustawy prawa o ruchu drogowym - 120,00 zł

Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń palną lub posiadających broń palną - 250,00 zł

Istnieje możliwość negocjacji cen przy badaniach grupowych i po podpisaniu umów z zakładami pracy.

Kompletne informacje na temat cen i przebiegu badań psychologicznych dostępne są w siedzibie Elmed, przy ulicy ul. Tarnogajskiej 5/9, Wrocław.

Dodatkowe informacje na temat przeprowadzanych psychotestów

Jak należy przygotować się do badania?

Na badanie psychologiczne należy zgłosić się wypoczętym i wyspanym, na 24 godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji psychoaktywnych.

Na badanie koniecznie należy zabrać:

- dowód osobisty lub inny dowód tożsamości
- prawo jazdy (dotyczy badań kierowców)
- okulary, jeżeli używane są podczas prowadzenia pojazdu lub obsługiwania sprzętu

Jak często należy powtarzać badanie lub testy psychologiczne?

W myśl artykułu 39 punkt d ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy:

- do 60 roku życia - co 5 lat
- powyżej 60 roku życia - co 30 miesięcy

W myśl Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy oraz kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, podlegają badaniu okresowemu w zależności od wieku:

- do 65 roku życia - co 5 lat
- powyżej 65 roku życia - corocznie

Obowiązujące przepisy prawne

Ustawa o Ruchu Drogowym - W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art.122 ust 2 punkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U .z 2003 r. Nr 58, poz.515,z późn. zm.)
Ustawa o Transporcie Drogowym - Na podstawie art. 39 c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 1371 z późn. Zm.)